Czerwiec 29, 2018

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.

Szpital CMR jest siedzibą oddziału rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Szpital CMR jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Oddział rejonowy w Bielsku-Białej obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz