ODDZIAŁY SZPITALNE

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej realizuje odpłatnie operacje chirurgiczne z zakresu chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgii, otolaryngologii.