CERTYFIKATY I POLITYKA JAKOŚCI

Start / o nas / certyfikaty i polityka jakości

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej konsekwentnie potwierdza standardy swojego działania poprzez uzyskiwanie powszechnie uznawanych certyfikatów – w 2009 roku certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, a w 2011 roku ISO/IEC 27001 w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.

Przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISO/IEC 27001 trwało ponad rok, kiedy to szpital opracował procedury i instrukcje regulujące sposób postępowania z danymi. Zmodernizowano sieć i sprzęt komputerowy, jak też zainicjowano cykl permanentnych szkoleń personelu. W 2011 roku TUV Rheinland Polska, firma mająca duże doświadczenie w ocenie i certyfikacji między innymi jednostek ochrony zdrowia, przeprowadziła 5-dniowy audyt, sprawdzając jak szpital i jego pracownicy dbają o poufność danych medycznych i innych danych wrażliwych wszystkich pacjentów. Wyniki tego audytu potwierdziły, że placówka spełnia najwyższe kryteria ochrony danych. Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej prowadzi stały monitoring codziennego działania placówki. Ewidencjonuje i analizuje sytuacje potencjalnie groźne dla przetwarzanych danych.

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 należy do najważniejszych certyfikatów uznawanych na forum międzynarodowym. Organem certyfikującym szpital był TUV Rheinland Polska. Ocena polegała na weryfikacji wszystkich zachodzących w szpitalu procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów leczenia pacjentów w oddziałach szpitalnych i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przy wykorzystaniu najnowszych standardów opieki medycznej i dokumentowaniu udzielonych świadczeń.

Przygotowanie się do uzyskania certyfikatu wymagało dokładnych analiz struktury organizacyjnej i wyposażenia, jak również poziomu kompetencji personelu szpitala. Opracowano procedury i instrukcje, określające funkcjonowanie szpitala w zakresie medycznym, administracyjnym i technicznym tak, by poziom świadczonych usług odpowiadał pod względem jakości i niezawodności oczekiwaniom pacjentów oraz standardom nowoczesnej służby zdrowia. Wdrożono systemowe działania w obszarze zapobiegania błędom w procedurach medycznych i zakażeniom szpitalnym. Uporządkowano zagadnienia związane z nadzorowaniem sprzętu medycznego, wyposażenia do badań i pomiarów oraz infrastruktury technicznej. Wprowadzono dla personelu wymóg ciągłego podnoszenia kwalifikacji i świadomości, również w zakresie wagi spełniania wymagań pacjentów.

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 potwierdza profesjonalizm działania Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej i wysoką jakość świadczonych przez niego usług medycznych, czyli kompetentnej, zgodnej ze standardami etycznymi, rzetelnej, bezpiecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, życzliwej, wyczerpującej i jasnej informacji, estetycznych i wygodnych dla pacjenta usług hotelarskich. Certyfikat dowodzi także, że najważniejszym celem dla szpitala jest dobro, zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.