CERTYFIKATY I POLITYKA JAKOŚCI

Start / o nas / certyfikaty i polityka jakości

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej konsekwentnie potwierdza standardy swojego działania poprzez uzyskiwanie powszechnie uznawanych certyfikatów – w 2009 roku certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008, a w 2011 roku ISO/IEC 27001:2005 w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.

Przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISO/IEC 27001:2005 trwało ponad rok, kiedy to szpital opracował procedury i instrukcje regulujące sposób postępowania z danymi. Zmodernizowano sieć i sprzęt komputerowy, jak też zainicjowano cykl permanentnych szkoleń personelu. W 2011 roku TUV Rheinland Polska, firma mająca duże doświadczenie w ocenie i certyfikacji między innymi jednostek ochrony zdrowia, przeprowadziła 5-dniowy audyt, sprawdzając jak szpital i jego pracownicy dbają o poufność danych medycznych i innych danych wrażliwych wszystkich pacjentów. Wyniki tego audytu potwierdziły, że placówka spełnia najwyższe kryteria ochrony danych. Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej prowadzi stały monitoring codziennego działania placówki. Ewidencjonuje i analizuje sytuacje potencjalnie groźne dla przetwarzanych danych.

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008 należy do najważniejszych certyfikatów uznawanych na forum międzynarodowym. Organem certyfikującym szpital był TUV Rheinland Polska. Ocena polegała na weryfikacji wszystkich zachodzących w szpitalu procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów leczenia pacjentów w oddziałach szpitalnych i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przy wykorzystaniu najnowszych standardów opieki medycznej i dokumentowaniu udzielonych świadczeń.

Przygotowanie się do uzyskania certyfikatu wymagało dokładnych analiz struktury organizacyjnej i wyposażenia, jak również poziomu kompetencji personelu szpitala. Opracowano procedury i instrukcje, określające funkcjonowanie szpitala w zakresie medycznym, administracyjnym i technicznym tak, by poziom świadczonych usług odpowiadał pod względem jakości i niezawodności oczekiwaniom pacjentów oraz standardom nowoczesnej służby zdrowia. Wdrożono systemowe działania w obszarze zapobiegania błędom w procedurach medycznych i zakażeniom szpitalnym. Uporządkowano zagadnienia związane z nadzorowaniem sprzętu medycznego, wyposażenia do badań i pomiarów oraz infrastruktury technicznej. Wprowadzono dla personelu wymóg ciągłego podnoszenia kwalifikacji i świadomości, również w zakresie wagi spełniania wymagań pacjentów.

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008 potwierdza profesjonalizm działania Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej i wysoką jakość świadczonych przez niego usług medycznych, czyli kompetentnej, zgodnej ze standardami etycznymi, rzetelnej, bezpiecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, życzliwej, wyczerpującej i jasnej informacji, estetycznych i wygodnych dla pacjenta usług hotelarskich. Certyfikat dowodzi także, że najważniejszym celem dla szpitala jest dobro, zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.