ODDZIAŁY SZPITALNE

Start  / Oddziały szpitalne / Chirurgia dziecięca

W ramach oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej wykonywane jest szerokie spektrum zabiegów metodami tradycyjnymi oraz małoinwazyjnymi (laparoskopia).

Zabiegi  operacyjne wykonujemy w formie hospitalizacji planowej oraz „chirurgii jednego dnia”.

Informacje dodatkowe:

Mali pacjenci są u nas bezpieczni

Małym pacjentom przebywającym na oddziale zapewniamy staranną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz komfortowe warunki pobytu. Nowoczesny sprzęt w odpowiednich rękach fachowej kadry medycznej sprawia, że ich życie i zdrowie  jest bezpieczne. W oddziale chirurgii dziecięcej naszego szpitala pracują specjaliści z zakresu chirurgii dziecięcej, posiadający długoletnie doświadczenie chirurgiczne oraz wiedzę na temat najnowszych osiągnięć medycyny: dr n. med. Tadeusz Denkowski, lek. med. Jacek Korzonkiewicz.

Zabiegi

W ramach oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej wykonywane jest szerokie spektrum zabiegów metodami tradycyjnymi oraz małoinwazyjnymi (laparoskopia).

Leczenie operacyjne obejmuje zabiegi w znieczuleniu miejscowym i ogólnym. O wyborze metody leczenia decyduje chirurg, mając na uwadze dobro małego pacjenta. Przed planowaną operacją w znieczuleniu ogólnym rodzice wraz z dzieckiem powinni zgłosić się na konsultację anestezjologiczną. Rodzice dziecka poddanego zabiegowi otrzymują zalecenia dotyczące postępowania pooperacyjnego, w tym również diety i leczenia przeciwbólowego. Do najczęściej wykonywanych zabiegów należą operacje z zakresu wad wrodzonych powłok brzusznych, układu moczowo-płciowego, układu kostno-stawowego, skóry i jej przydatków.

Wybrane zabiegi operacyjne wykonywane są metodą laparoskopową. Metoda ta w przypadku małych pacjentów ma szczególnie wiele zalet.

Lekarze oddziału:

lek. med. Jacek Korzonkiewicz

specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Rafał Pach

specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii dziecięcej

Lista wszystkich lekarzy

Procedury przyjmowania i wypisu:

Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala

 • Wpis pacjenta do „Księgi Głównej Szpitala”,
 • Założenie obowiązkowej indywidualnej dokumentacji pacjenta,
 • Zapoznanie z „Regulaminem Szpitala” i „Kartą Praw Pacjenta”,
 • Zaprowadzenie pacjenta na dany oddział.

Pacjent zobowiązany posiadać

 • Przybory toaletowe i ręcznik,
 • Piżamę, szlafrok i obuwie zamienne,
 • Wodę – pojemnik o pojemności 0,5 l z „dziubkiem”,
 • Leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala,
 • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
 • Skierowanie do szpitala oraz wypełnione formularze, dokumentację medyczną wraz z wynikami zleconych badań niezbędnymi do ustalenia rozpoznania umieszczonego na skierowaniu,
 • Wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznane.

Procedura wypisu pacjenta ze szpitala

 • Pacjent poinformowany jest o godzinie wypisu,
 • Pacjent przed opuszczeniem szpitala otrzymuje pisemne zalecenia, w razie potrzeby recepty z pisemnym dawkowaniem,
 • Pacjent otrzymuje „Kartę wypisową”.

Odpłatne zabiegi medyczne:

Informacje ogólne

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej dysponuje szeroką gamą usług medycznych skierowanych do pacjentów nie posiadających ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub długo oczekujących na ich realizację w ramach limitów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kredytowanie operacji chirurgicznych

W Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej możliwe jest skorzystanie z korzystnej oferty przygotowanej we współpracy z MediRaty finansowania zabiegów bez angażowania środków własnych. Oferta MediRaty umożliwia rozłożenie opłaty za leczenie medyczne na raty, których wysokość i okres spłat są dostosowane do możliwości pacjenta.

CENNIK

Z dniem 01.10.2017 pacjenci korzystający z zabiegu w znieczuleniu ogólnym  naszym szpitalu zobowiązani są uiścić opłatę za konsultację anestezjologiczną oraz zlecone badania laboratoryjne.