ODDZIAŁY SZPITALNE

Start  / Oddziały szpitalne / Otolaryngologia

W oddziale otolaryngologicznym zajmujemy się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum dolegliwości laryngologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego chorób nosa i zatok przynosowych w tym guzów gardła dolnego i krtani. Leczenie operacyjne stosujemy dopiero wówczas, kiedy zawiodą metody leczenia nieoperacyjnego, po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki i ustaleniu wskazań do operacji.

Informacje dodatkowe:

Wykonujemy zarówno zabiegi proste, np. operacje skrzywionej przegrody nosa czy usuwania zmian skórnych głowy i szyi, jak i bardziej złożone: reoperacje nosa lub endoskopową chirurgię zatok przynosowych. Naszym celem jest zapewnienie pacjentowi profesjonalnego leczenia zgodnego ze współczesnymi standardami postępowania medycznego.

Wykonywane zabiegi

Choroby leczone chirurgicznie:

 • Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami lub bez polipów,
 • Guzy łagodne nosa i zatok przynosowych,
 • Skrzywienie przegrody nosa i grzbietu nosa,
 • Przerost małżowin nosowych,
 • Zaburzenia drożności dróg łzowych,
 • Stany po urazach nosa i zatok przynosowych,
 • Kamice ślinianek, przetoki ustno-zatokowe,
 • Zmiany skóry regionu głowy i szyi,
 • Guzy łagodne regionu głowy i szyi,
 • Przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Przerost migdałków podniebiennych,
 • Guzy ślinianek przyusznych i podżuchwowych,
 • Guzy gardła dolnego i krtani,
 • Cysty i torbiele szyi.

Zabiegi operacyjne:

 • Endoskopowa lub mikroskopowa chirurgia zatok przynosowych
 • Usunięcie polipów nosa, usunięcie guzów łagodnych nosa lub zatok metodą endoskopową,
 • Plastyka przegrody nosa i grzbietu nosa,
 • Zmniejszenie małżowin nosowych metodą podśluzówkowej resekcji,
 • Udrożnienie przewodu nosowo-łzowego metodą endoskopową,
 • Repozycja kości nosa i zatok,
 • Usunięcie kamieni przewodu wyprowadzającego ślinianki (duktektomia),
 • Usunięcie ślinianki podżuchwowej,
 • Usunięcie guzów ślinianki przyusznej,
 • Obliteracja przetoki ustno-zatokowej,
 • Usunięcie zmian skórnych i guzów łagodnych regionu głowy i szyi,
 • Wybrane operacje poprawiające słuch,
 • Zmniejszenie przerośniętych migdałków podniebiennych,
 • Usunięcie przerośniętych migdałków podniebiennych,
 • Plastyka laserowa, radiofrekwencyjna i chirurgiczna podniebienia miękkiego w zespole chrapania i bezdechu w czasie snu,
 • Usunięcie guzów ślinianki przyusznej i podżuchwowej,
 • Usunięcie torbieli środkowej i bocznej szyi,
 • Operacje mikrochirurgiczne krtani metodą Kleinsassera,
 • Usuwanie ciał obcych z przełyku,
 • Badanie przełyku – ezafagoskopia tracheostomy,
 • Tracheotomia środkowa,
 • Direktoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków z guzków krtani i gardła dolnego.

Lekarze oddziału:

dr n. med. Zbigniew Świerczyński

specjalista otolaryngologii

lek. med. Robert Blicharz

specjalista otolaryngologii

dr n. med. Maciej Hajduga

specjalista otolaryngologii

lek. med. Sławomir Zeman

specjalista otolaryngologii

lek. med. Ewa Habelak

specjalista otorynolaryngologii

Lista wszystkich lekarzy

Procedury przyjmowania i wypisu:

Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala

 • Wpis pacjenta do „Księgi Głównej Szpitala”,
 • Założenie obowiązkowej indywidualnej dokumentacji pacjenta,
 • Zapoznanie z „Regulaminem Szpitala” i „Kartą Praw Pacjenta”,
 • Zaprowadzenie pacjenta na dany oddział.

Pacjent zobowiązany posiadać

 • Przybory toaletowe i ręcznik,
 • Piżamę, szlafrok i obuwie zamienne,
 • Wodę – pojemnik o pojemności 0,5 l z „dziubkiem”,
 • Leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala,
 • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
 • Skierowanie do szpitala oraz wypełnione formularze, dokumentację medyczną wraz z wynikami zleconych badań niezbędnymi do ustalenia rozpoznania umieszczonego na skierowaniu,
 • Wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznane.

Procedura wypisu pacjenta ze szpitala

 • Pacjent poinformowany jest o godzinie wypisu,
 • Pacjent przed opuszczeniem szpitala otrzymuje pisemne zalecenia, w razie potrzeby recepty z pisemnym dawkowaniem,
 • Pacjent otrzymuje „Kartę wypisową”.

Odpłatne zabiegi medyczne:

Informacje ogólne

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej dysponuje szeroką gamą usług medycznych skierowanych do pacjentów nie posiadających ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub długo oczekujących na ich realizację w ramach limitów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kredytowanie operacji chirurgicznych

W Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej możliwe jest skorzystanie z korzystnej oferty przygotowanej we współpracy z MediRaty finansowania zabiegów bez angażowania środków własnych. Oferta MediRaty umożliwia rozłożenie opłaty za leczenie medyczne na raty, których wysokość i okres spłat są dostosowane do możliwości pacjenta.