ODDZIAŁY SZPITALNE

Start  / Oddziały szpitalne / Otolaryngologia

W oddziale otolaryngologicznym zajmujemy się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum dolegliwości laryngologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego chorób nosa i zatok przynosowych w tym guzów gardła dolnego i krtani. Leczenie operacyjne stosujemy dopiero wówczas, kiedy zawiodą metody leczenia nieoperacyjnego, po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki i ustaleniu wskazań do operacji.

Informacje dodatkowe:

Wykonujemy zarówno zabiegi proste, np. operacje skrzywionej przegrody nosa czy usuwania zmian skórnych głowy i szyi, jak i bardziej złożone: reoperacje nosa lub endoskopową chirurgię zatok przynosowych. Naszym celem jest zapewnienie pacjentowi profesjonalnego leczenia zgodnego ze współczesnymi standardami postępowania medycznego.

Wykonywane zabiegi

Choroby leczone chirurgicznie:

 • Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami lub bez polipów,
 • Guzy łagodne nosa i zatok przynosowych,
 • Skrzywienie przegrody nosa i grzbietu nosa,
 • Przerost małżowin nosowych,
 • Zaburzenia drożności dróg łzowych,
 • Stany po urazach nosa i zatok przynosowych,
 • Kamice ślinianek, przetoki ustno-zatokowe,
 • Zmiany skóry regionu głowy i szyi,
 • Guzy łagodne regionu głowy i szyi,
 • Przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Przerost migdałków podniebiennych,
 • Guzy ślinianek przyusznych i podżuchwowych,
 • Guzy gardła dolnego i krtani,
 • Cysty i torbiele szyi.

Zabiegi operacyjne:

 • Endoskopowa lub mikroskopowa chirurgia zatok przynosowych
 • Usunięcie polipów nosa, usunięcie guzów łagodnych nosa lub zatok metodą endoskopową,
 • Plastyka przegrody nosa i grzbietu nosa,
 • Zmniejszenie małżowin nosowych metodą podśluzówkowej resekcji,
 • Udrożnienie przewodu nosowo-łzowego metodą endoskopową,
 • Repozycja kości nosa i zatok,
 • Usunięcie kamieni przewodu wyprowadzającego ślinianki (duktektomia),
 • Usunięcie ślinianki podżuchwowej,
 • Usunięcie guzów ślinianki przyusznej,
 • Obliteracja przetoki ustno-zatokowej,
 • Usunięcie zmian skórnych i guzów łagodnych regionu głowy i szyi,
 • Wybrane operacje poprawiające słuch,
 • Zmniejszenie przerośniętych migdałków podniebiennych,
 • Usunięcie przerośniętych migdałków podniebiennych,
 • Usunięcie guzów ślinianki przyusznej i podżuchwowej,
 • Usunięcie torbieli środkowej i bocznej szyi,
 • Operacje mikrochirurgiczne krtani metodą Kleinsassera,
 • Usuwanie ciał obcych z przełyku,
 • Badanie przełyku – ezafagoskopia tracheostomy,
 • Tracheotomia środkowa,
 • Direktoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków z guzków krtani i gardła dolnego.

Lekarze oddziału:

lek. med. Robert Blicharz

specjalista otolaryngologii

dr n. med. Maciej Hajduga

specjalista otolaryngologii

lek. med. Sławomir Zeman

specjalista otolaryngologii

Lista wszystkich lekarzy

Procedury przyjmowania i wypisu:

Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala

 • Wpis pacjenta do „Księgi Głównej Szpitala”,
 • Założenie obowiązkowej indywidualnej dokumentacji pacjenta,
 • Zapoznanie z „Regulaminem Szpitala” i „Kartą Praw Pacjenta”,
 • Zaprowadzenie pacjenta na dany oddział.

Pacjent zobowiązany posiadać

 • Przybory toaletowe i ręcznik,
 • Piżamę, szlafrok i obuwie zamienne,
 • Wodę – pojemnik o pojemności 0,5 l z „dziubkiem”,
 • Leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala,
 • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
 • Skierowanie do szpitala oraz wypełnione formularze, dokumentację medyczną wraz z wynikami zleconych badań niezbędnymi do ustalenia rozpoznania umieszczonego na skierowaniu,
 • Wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznane.

Procedura wypisu pacjenta ze szpitala

 • Pacjent poinformowany jest o godzinie wypisu,
 • Pacjent przed opuszczeniem szpitala otrzymuje pisemne zalecenia, w razie potrzeby recepty z pisemnym dawkowaniem,
 • Pacjent otrzymuje „Kartę wypisową”.

Odpłatne zabiegi medyczne:

Informacje ogólne

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej dysponuje szeroką gamą usług medycznych skierowanych do pacjentów nie posiadających ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub długo oczekujących na ich realizację w ramach limitów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kredytowanie operacji chirurgicznych

W Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej możliwe jest skorzystanie z korzystnej oferty przygotowanej we współpracy z MediRaty finansowania zabiegów bez angażowania środków własnych. Oferta MediRaty umożliwia rozłożenie opłaty za leczenie medyczne na raty, których wysokość i okres spłat są dostosowane do możliwości pacjenta.