NASZ ZESPÓŁ

Start  / O nas / Nasz zespół

dr n. med. Andrzej Tomczyk

specjalista chirurgii plastycznej
specjalista chirurgii dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1994 r. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację I stopnia z Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 1998 r. W latach 1998–2003 pracował w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Od kwietnia 2003 pracował w Katedrze i Klinicznym Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Tam uzyskał specjalizację z Chirurgii Ogólnej. W roku 2005, pod kierownictwem Profesora Jerzego Strużyny, obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską „Ocena jakości i komfortu życia u wybranych oparzonych leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich”, uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych. Po odbyciu wymaganego szkolenia specjalizacyjnego uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. W Klinice pełnił funkcje Starszego Asystenta i Zastępcy Kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – Pana Profesora Jerzego Strużyny. Po likwidacji Klinicznego Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej i utworzeniu Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 2007 r. pełnił funkcje Starszego Asystenta, Zastępcy Ordynatora Oddziału i P.O. Ordynatora. W Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary pracuje do dnia dzisiejszego. Bierze udział w licznych szkoleniach poprawiających  wiedzę i umiejętności.

Członkostwo Towarzystw Naukowych

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Publikacje naukowe i nagrody