NASZ ZESPÓŁ

Start  / O nas / Nasz zespół

dr n. med. Tadeusz Denkowski

specjalista chirurgii dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu w 1961 r., uzyskując tytuł lekarza. Po odbyciu stażów dokształcających w klinikach akademickich  w Warszawie i Poznaniu w zakresie chirurgii dziecięcej i ortopedii dziecięcej, w 1972 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii dziecięcej. Dziewięć lat poźniej otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1961-1970 pracował w Specjalistycznym Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Miejskiego w Gliwicach, w latach 1970-1997 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej jako zastępca ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej. Od 1996 r. pracuje w Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej.

Członkostwo Towarzystw Naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Publikacje naukowe i nagrody

Jest autorem i współautorem siedmiu prac naukowych z dziedziny chirurgii dziecięcej.