Październik 17, 2023

Akcja charytatywna – licytacja

16 października 2023 r. w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie inauguracyjne akcji charytatywnej Bielsko-Biała dla Ukrainy. W ramach wydarzenia odbyła się licytacja przedmiotów, dzieł sztuki i innych